BILLER

Du er som regel ikke i tvivl om dyregruppen, når du ser en bille. En pansret fyr med hårde dækvinger, der skjuler flyvevingerne, kan næsten kun være en bille.
Billerne er en af de største dyregrupper vi har. Alene i Danmark er der registreret mere end 4.000 arter, fordelt over godt 100 familier. Det er naturligvis kun en lille del af disse, vi finder på vores fototure her på Samsø. Men vi ser et bredt spektrum af store, små, ensfarvede, kraftigt farvede, metalskinnende, plettede og stribede biller. Og flere kommer til. Galleriet herunder vil blive udvidet efterhånden som de dukker op foran linsen.

Træbukke


firebåndet blomsterbuk

Firebåndet Blomsterbuk (Leptura quadrifasciata) kendes på de 8 gule pletter på den sorte krop. Den lever i skovene, hvor den lægger æg i eg, pil og el. Den er almindelig.

rød blomsterbuk

Rød Blomsterbuk (Stictoleptura rubra) er knyttet til nåleskov, hvor larven lever i de døde og rådne træer. Hunnen har røde dækvinger, mens hannens er gullige (se billedet). Arten er almindelig i Danmark.

lille hvepsebuk

Lille Hvepsebuk (Clytus arietis). Denne smukke træbuk stoler så meget på sin lighed med en hveps, at den gerne sidder helt roligt og lader sig fotografere på tæt hold. Den yngler i løvtræer, ofte i eg, bøg og birk. Den er almindelig over hele landet.

sortsømmet blomsterbuk

Sortsømmet Blomsterbuk (Stenurella melanura) har fået sit navn pga. den sorte stribe (søm) langs ryggen. Larven lever i dødt ved af både løv- og nåletræ i vore skove. Den er almindelig.

Præstebille


præstebille præstebille præstebille
præstebille præstebille
Præstebillen (Rhagonycha fulva). Når man om højsommeren ser en rødgul, lidt langstrakt bille i sine blomster, er det højst sandsynligt en Præstebille. Den hører til de såkaldte Blødvinger, hvoraf vi har en del arter herhjemme. Præstebillen kan kendes fra de andre arter ved at have sort vingespids.
Navnet skulle efter sigende være opstået ved folkets underfundige drillerier af præster, da præstebillen ofte ses i parring.
Præstebillen er meget almindelig i hele landet.

ANDRE BILLER


bladbiller familie rejnfanbladbille rejnfanbladbille larve rækkepunkteret guldbille altica sp. sermylas sahalensis stor skjoldbille tidselskjoldbille tidselskjoldbille, larve tidselkuglebille tolvplettet aspargesbille bølgestribet jordloppe sivbuk blødvinger familie gul blødvinge Rhagonycha testacea stor blødvinge stor blødvinge cantharis rustica Malthinus flaveolus malthodes boreiller familie hvidbroget borebille glansbiller familie glischrochilus hortensis grenbiller familie salpingus planirostris kardinalbiller familie  sorthovedet kardinalbille klannere familie flæskeklanner museumsklanner løbebiller familie lille korsløber  kratløber lyngløber brandjordløber bronzejordløber sekspunktet kvikløber gulrandet kvikløber  stor skægløber lille metaljordløber markjordløber kugleløber malakitbiller familie cordylepherus viridis dasytes plumbeus myrebiller familie blank myrebille oliebiller familie blå oliebille rovbiller familie ildrovbille dråberovbille stor kæmperovbille rovbille xantholinus skarnbasser familie glat skarnbasse skov-skarnbasse skyggebiller familie håret skyggebille svovlgul skyggebille skræntskyggebille smældere familie sort busksmælder Silkeglinsende Jordsmælder musegråsmælder snudebiller familie anthonomus_pedicularius stor nåletræsnudebille apion frumentarium apion pomonae apion fulvipes barkøresnudebille væksthussnudebille lucerneøresnudebille otiorhynchus raucus barynotus obscurus dorytomus nedyus quadrimaculatus nøddesnudebille Pæreløvsnudebille phyllobius calcaratus polydrusus formosus stribet gråsnude Rhinoncus castor Blygrå Rapssnudebille stumpbiller familie stor stumpbille svampehøns familie skarlagensvampehøne tetratomidae familie tetratoma fungorum torbister familie gåsebille natoldenborre sankthansoldenborre træbukke familie båndet tandbuk båndet tandbuk fyrretandbuk vandgravere familie Noterus clavicornis vandkalve familie stor vandkalv sp stribet skivevandkalv tværridset vandkalv ødebiller familie Båndødebille ådselbiller familie kornet ådselbille mørk ådselbille snegle-ådselbille Krumbenet ådselgraver