BILLER

Du er som regel ikke i tvivl om dyregruppen, når du ser en bille. En pansret fyr med hårde dækvinger, der skjuler flyvevingerne, kan næsten kun være en bille.
Billerne er en af de største dyregrupper vi har. Alene i Danmark er der registreret mere end 4.000 arter, fordelt over godt 100 familier. Det er naturligvis kun en lille del af disse, vi finder på vores fototure her på Samsø. Men vi ser et bredt spektrum af store, små, ensfarvede, kraftigt farvede, metalskinnende, plettede og stribede biller. Og flere kommer til. Galleriet herunder vil blive udvidet efterhånden som de dukker op foran linsen.

Træbukke


Firebåndet Blomsterbuk (Leptura quadrifasciata) kendes på de 8 gule pletter på den sorte krop. Den lever i skovene, hvor den lægger æg i eg, pil og el. Den er almindelig.

Rød Blomsterbuk (Stictoleptura rubra) er knyttet til nåleskov, hvor larven lever i de døde og rådne træer. Hunnen har røde dækvinger, mens hannens er gullige (se billedet). Arten er almindelig i Danmark.

Lille Hvepsebuk (Clytus arietis). Denne smukke træbuk stoler så meget på sin lighed med en hveps, at den gerne sidder helt roligt og lader sig fotografere på tæt hold. Den yngler i løvtræer, ofte i eg, bøg og birk. Den er almindelig over hele landet.

Sortsømmet Blomsterbuk (Stenurella melanura) har fået sit navn pga. den sorte stribe (søm) langs ryggen. Larven lever i dødt ved af både løv- og nåletræ i vore skove. Den er almindelig.

Præstebille


Præstebillen (Rhagonycha fulva). Når man om højsommeren ser en rødgul, lidt langstrakt bille i sine blomster, er det højst sandsynligt en Præstebille. Den hører til de såkaldte Blødvinger, hvoraf vi har en del arter herhjemme. Præstebillen kan kendes fra de andre arter ved at have sort vingespids.
Navnet skulle efter sigende være opstået ved folkets underfundige drillerier af præster, da præstebillen ofte ses i parring.
Præstebillen er meget almindelig i hele landet.

ANDRE BILLER


bladbiller rejnfanbladbille rejnfanbladbille larve rækkepunkteret guldbille altica sp. sermylas sahalensis stor skjoldbille tidselskjoldbille tidselskjoldbille, larve tidselkuglebille tolvplettet aspargesbille blødvinger gul blødvinge Rhagonycha testacea stor blødvinge stor blødvinge cantharis rustica Malthinus flaveolus malthodes boreiller hvidbroget borebille glansbiller glischrochilus hortensis kardinalbiller sorthovedet kardinalbille klannere flæskeklanner museumsklanner løbebiller lille korsløber lyngløber brandjordløber bronzejordløber sekspunktet kvikløber gulrandet kvikløber lille metaljordløber kugleløber markjordløber malakitbiller cordylepherus viridis dasytes plumbeus myrebiller blankmyrebille oliebiller blå oliebille rovbiller ildrovbille dråberovbille stor kæmperovbille rovbille xantholinus skarnbasser glat skarnbasse skov-skarnbasse skyggebiller håret skyggebille svovlgul skyggebille skræntskyggebille smældere sort busksmælder Silkeglinsende Jordsmælder musegråsmælder snudebiller anthonomus_pedicularius apion frumentarium apion pomonae apion fulvipes barkøresnudebille barynotus obscurus dorytomus nedyus quadrimaculatus nøddesnudebille Pæreløvsnudebille phyllobius calcaratus polydrusus formosus stribet gråsnude Rhinoncus castor Blygrå Rapssnudebille stumpbiller stor stumpbille tetratomidae tetratoma fungorum torbister gåsebille natoldenborre sankthansoldenborre træbukke fyrretandbuk vandgravere Noterus clavicornis vandkalve stor vandkalv sp stribet skivevandkalv tværridset vandkalv Ødebiller Båndødebille ådselbiller kornet ådselbille mørk ådselbille snegle-ådselbille Krumbenet ådselgraver