DET KAN DU GØRE!

Alle, der har en have, stor eller lille, kan med få tiltag gøre den mere attraktiv for dyrelivet. Ved at plante pollen- og nektarrige blomsterplanter har du åbnet sin have op for sommerfugle, vilde bier, bl.a. humlebier og farverige svirrefluer. Ved at lade en del af græsplænen stå uklippet og lade kvas og træstubbe blive i haven, får du flere fugle, pindsvin og en lang række smådyr, hvoraf mange vil være med til at bekæmpe de skadedyr, du måtte have i dine haveplanter.

Prøv at følge et eller flere af nedenstående råd. Så får du garanteret mere liv i din have - det har vi fået. Mange af billederne på denne hjemmeside er taget i vores vilde have.

Det kan du gøre i din have


Ved mosaikslåning efterlades der felter med uslået græs. Senere ændres mosaikken, så andre områder står urørt med blomster.

INSEKTVENLIGE PLANTER
FORSLAG TIL PLANTEVALG

  URTER (HJEMMEHØRENDE ARTER)
 • Blåhat (Knautia arvensis)
 • Døvnælde (Lamium album)
 • Engkabbeleje (Caltha palustris)
 • Følfod (Tussilago farfara)
 • Gærde-Vikke (Vicia sepium)
 • Hjortetrøst (Eupatorium cannabinum)
 • Katost (Malva sp.)
 • Krybende Læbeløs (Ajuga reptans)
 • Læge-Kulsukker (Symphytum officinale)
 • Merian (Origanum vulgare)
 • Mælkebøtte (Taraxacum officinale)
 • Slangehoved (Echium vulgare)
 • Smalbladet klokke (Campanula persicifolia)
 • URTER (IKKE HJEMMEHØRENDE ARTER)
 • Anisisop (Agastache foeniculum)
 • Asters (Aster sp.)
 • Bladhovedtidsel (Cirsium rivulare)
 • Blodkløver (Trifolium incarnatum)
 • Blåpude (Aubrieta hybrid)
 • Dahlia (Dahlia sp.)
 • Eng-Storkenæb (Geranium pratense)
 • Erantis (Eranthis hyemalis)
 • Fløjlsblomst (Tagetes sp.)
 • Hjulkrone(Borago officinalis)
 • Honning-Løg (Allium siculum)
 • Honningurt (Phacelia tanacetifolia)
 • Hvid Kalkkarse (Arabis caucasica)
 • Hyacint (Hyacinthus orientalis)
 • Indianermynte (Agastache foeniculum)
 • Krokus (Crocus sp.)
 • Lavendel (Lavendula x intermedia)
 • Læge-Salvie (Salvia officinalis)
 • Morgenfrue (Calendula officinalis)
 • Snepryd (Chionodoxa sp.)
 • Solbrud (Helenium sp.)
 • Tidlig Timian (Thymus polytrichus)
 • Tidselkugle (Echinops sp.)
 • Ægte Katteurt (Nepeta racemosa)
 • TRÆER OG BUSKE
 • Almindelig Gedeblad (Lonicera periclymenum)
 • Almindelig Røn (Sorbus aucuparia)
 • Blomme (Prunus domestica)
 • Dværgmispel (Cotoneaster sp.)
 • Fuglekirsebær (Prunus avium)
 • Hassel (Corylus avellana)
 • Hestekastanje (Aesculus hippocastanum)
 • Hunderose (Rosa canina)
 • Hvidtjørn (Crataegus monogyna)
 • Hyld (Sambucus nigra)
 • Kirsebærkornel (Cornus mas)
 • Kvæde (Cydonia oblonga)
 • Mirabel (Prunus cerasifera)
 • Mispel (Mespilus germanica)
 • Paradisæble (Malus baccata)
 • Selje-Pil (Salix caprea)
 • Skovabild (Malus sylvestris)
 • Sommerfuglebusk (Buddleja davidii)
 • Surbær (Aronia melanocarpa)

Hjemmesider om vilde haver


Det gjorde vi


Et ca. 1.500 m2 stort areal omkring vores gård blev tidligere holdt i ave med brug af græsslåmaskinen. For et par år siden tog vi en stribe ud og såede en blomsterblanding på arealet. Et par andre striber overlod vi helt og holdent til naturen. Her opvoksede en kraftig bestand af bl.a. tidsler og brændenælder. Endvidere anlagde vi en havedam på arealet.
Resultatet udeblev ikke. Allerede det første år summede de af liv. Sommerfugle, bier, svirrefluer, biller og mange andre arter havede indfundet sig. Selv tidsel/brændenældestriberne myldrede med blomstertæger, mariehøns og mange flere spektakulære arter af insekter. En stor del af billederne på denne hjemmeside er taget netop her.

Området, hvor der dels blev sået blomsterplanter og dels efterladt helt urørte striber.

Vi slår ikke det hele


Vi slår græs på vores gårdsplads om someren. Tidlige blev alt slået helt ud til kanterne, men nu lader vi noget stå urørt. De steder, hvor vi alligevel ikke opholder os, får de vilde blomsterplanter nu lov til at vokse op. I det nordvestlige hjørne af gårdspladsen vokser der nu sommeren igennem bl.a. Almindelig Kongepen, Kongelys og Fingerbøl. Og insekterne har taget området til sig. Vi ser vilde bier, sommerfugle, svirrefluer og edderkopper der, som aldrig før. Endvidere synes vi også selv, at de vilde blomster pynter på gårdspladsen. Når de er afblomstret sidst på sommeren, inddrager vi blot arealet i slåningen indtil næste forår, hvor blomsterne igen overtager.

Ophør af græsslåning


Vi har et areal lige nord for byen, hvor græsset blev slået af kommunens vejafdeling næsten hver uge sommeren igennem. Der blev slået ned til få centimeter, og de planter, der nåede at sætte blomster, blev slået væk ugen efter. Græsslåningen ophørte efter vores henstilling i maj 2019, og billederne herover viser, hvordan vegetationen hurtigt voksede op, og der bredte sig et blomsterflor på arealet.
Vi tog på fototur på arealet den 29. juli efter, det havde ligget urørt i 8 uger. Det summede af vilde bier og svirrefluer, og sommerfugle flagrede rundt mellem blomsterne.
De 4 billeder herover viser nogle af de arter, der havde indfundet sig allerede få uger efter, græsslåningen var ophørt.
Man ser, hvor hurtigt naturen kan indfinde sig igen, når den får fred. Vi kan kun anbefale, at blomstrende planter får lov til at vokse op og får fred indtil afblomstring, hvor det er muligt.