okkergul randøje
RANDØJER

Vejrandøje


vejrandøje vejrandøje
Vejrandøje (Maniola jurtina) er en af vores smukkeste sommerfugle. Den sidder gerne på åbne arealer og grusveje og soler sig og flyver op ved den mindste forstyrrelse, hvilket kan gøre den svær at fotografere.
Vejrandøje er udbredt på Djursland, Samsø og den nordligste del af Sjælland og enkelte andre steder.

Engrandøje


engrandøje
engrandøje
Engrandøje (Aphantopus hyperantus) ses ofte sidde med vidt udbredte vinger i lav vegetation. Den flyver gerne i roligt tempo mellem buske og græstuer, hvor den også overvintrer.
Engrandøje ses overalt i Danmark, hvor der er varierede græsarealer. Den er en af landets mest almindelige dagsommerfugle.

Okkergul Randøje


okkergul randøje
okkergul randøje
Okkergul Randøje (Coenonympha pamphilus) er vores mindste randøje. Den findes overalt, hvor der er åbne græsarealer, gerne på sandede steder. Hannerne opretter og forsvarer territorier omkring buske og anden høj vegetation.
Okkergul Randøje er udbredt og almindelig overalt i Danmark.

Græsrandøje


græsrandøje græsrandøje græsrandøje
Græsrandøje (Maniola jurtina) er formentlig Danmarks talrigste dagsommerfugl. Den findes overalt, hvor der er højt græs, og forekommer her i tætte bestande. Den ses ofte sole sig i morgen- og aftensolen, også gerne - trods sit navn - siddende højt oppe i buskene.
Græsrandøje er, som i resten af landet, meget almindelig på Samsø.

Sandrandøje


sandrandøje
Sandrandøje (Hipparchia semele) er knyttet til tørre og åbne sandede steder og tilbringer en stor del af sin tid i hvile på den bare jordoverflade eller i ganske lav vegetation.
Sandrandøje var tidligere almindelig mange steder inde i landet, men findes i dag primært ved kysterne.

Skovrandøje


skovrandøje
Skovrandøje (Pararge aegeria) er en rigtig skovsommerfugl, der træffes i næsten alle skovtyper. Den findes i skovlysninger og -bryn, og ikke sjældent i større trærige haver.
Herhjemme har den bredt sig kraftigt gennem de sidste ca. 100 år og findes nu stort set i hele landet.