FLUER & MYG

Fluer er grimme, frastødende og væmmelige. Det er en meget almindelig reaktion, når man beder folk beskrive dem. Men fluer kan også være smukke. Se blot på indgangsbilledet herover, hvor to Dobbeltbåndede Svirrefluer søger hen til en blomst for at drikke nektar. De er da ikke ækle, vel.
Men indrømmet. Store fede fluer med stive hår på benene er ikke særligt kønne. Men prøv at kigge på dem alligevel. Selvom de ikke er kandidater til en skønhedskonkurrence, kan de være fascinerende at iagttage. Se på dem og bliv forundret over naturens mangfoldighed og fantasi til at skabe livsformer.

Mellemfluen Oskar


mellemfluen oskar mellemfluen oskar mellemfluen oskar
Først lidt om det spøjse navn: Mellemfluen Oskar (Tachina fera). Fluen er opkaldt efter Oskar Liset Pryds Hansen, der er naturformidler på Molslaboratoriet. I de senere år er det blevet mere almindeligt at give dyrearter, der kun havde latinske navne, nogle skøre eller skæve navne, med den filosofi, at disse navne er nemmere at huske.
En anden flue i samme slægt har således fået navnet Kæmpefluen Harald (Tachina grossa), i øvrigt opkaldt efter den første direktør for Naturhistorisk Museum i Århus, Harald Thamdrup. Vi har endnu ikke været så heldige at støde på kæmpe-Harald, men den er registreret flere steder på øen.
Mellemfluen Oskar er en snylteflue, der parasiterer på visse sommerfuglelarver. Fluen lægger sine æg på planterne, hvor larverne sidder. Senere opsøger snyltefluelarven sommerfuglelarven og sætter sig fast på den.
Mellemfluen Oskar ses på enge, overdrev, grøftekanter m.v., hvor der er blomster. I sensommeren optræder arten tit i massevis på Pastinak.

Hvepseflue


sicus ferrugineus hvepseflue sicus ferrugineus hvepseflue sicus ferrugineus hvepseflue
Hvepsefluen Sicus ferrugineus med det store, gule og hvide hoved ses på mange forskellige naturtyper, først og fremmest på mere tørre lokaliteter med mange blomsterplanter. Arten er almindelig i hele landet, også på Samsø, hvor den træffes hyppigt på Nordøens overdrev. Mens den voksne flue lystigt besøger blomsterne for at suge nektar, lever larven et lidt mere dunkelt liv, idet den parasiterer på humlebier.

Stor Gødningsrovflue


stor gødningsrovflue stor gødningsrovflue
Denne spøjse og lidt uhyggelige fætter er den Store Gødningsrovflue (Asilus crabroniformis). Den næsten 3 cm store flue kan høres på lang afstand, og lyder som en helikopter, der svæver lavt over vegetationen. Den holder til på græsarealer med rig blomstervækst og gerne med buske og småtræer. Denne naturtype forekommer en del steder på Samsø, bl.a. i omådet omkring Stavns Fjord, hvor vi da ogaå fandt vores eksemplarer i en intim situation.
Mens larven lever i kokasser, er den voksne flue et rigtigt rovdyr, der frygtløs jager sit bytte på jorden. Den går end ikke ikke af vejen for at nuppe en sagesløs græshoppe.
Den Store Gødningsrovflue er relativ sjælden herhjemme og er i øvrigt i tilbagegang.

STANKELBEN


nephrotoma pratensis stankelben

Stankelben hører jo også til denne insektgruppe. De vil blive nærmere omtalt senere her på Samsøs Natur.
Herover Nephrotoma pratensis, der lægger æg i sandet ved grusgravsøerrne.

FLERE FLUER OG MYG


almindelig gødningsflue almindelig gødningsflue almindelig gødningsflue almindelig guldklæg almindelig guldklæg cistogaster globosa cylindromyia sp cylindromyia sp stor humleflue humlefluen villa modesta systoechus ctenopterus thyridanthrax fenestratusa fritflue gulvinget flue guldflue dødsflue xyphosia miliaria xyphosia miliaria xyphosia miliaria peleteria rubescens peleteria rubescens gymnosoma sp nemorilla floralis ceroxys sp prosena siberita prosena siberita sort engrovflue sort engrovflue sortfodet skovrovflue hvid skægrovflue rød snylteflue rød snylteflue rød snylteflue almindelig sneppeflue almindelig sneppeflue hydrotaea ignava lanseflue callomyia sp thricops diaphanus lyciella sp vinduesmyg skovhårmyg