laver

LAVER

Laver består af to organismer: en svamp og en grønalge (eller sjældnere en blågrønalge, der nu betegnes som cyanobakterie). Disse to organismer har gensidig fordel af at leve sammen i symbiose. Svampen danner løvet, og algen danner næring til svampen ved fotosyntese. Til gengæld kan algen leve mere beskyttet og er i mindre risiko for at tørre ud. Laver er meget nøjsomme, og næsten alle arter lever på land.
Der er fundet godt 1.000 arter af lav i Danmark.
Taxonomisk hører laverne til sæksvampene.

LAVER


ACAROSPORALES
acarosporaceae familie  dugget multisporelav
ARTHONIALES
arthoniaceae familie  sort bogstavlav stjerne-pletlav
BARKHULORDENEN
coenogoniaceae familie liden vokslav graphidaceae familie almindelig skriftlav
SKIVELAVORDENEN
cladoniaceae familie brungrøn bægerlav finger-bægerlav fliget bægerlav lakrød bægerlav rød bægerlav spættet bægerlav cladonia sp bægerlav sp askegrå rensdyrlav ru bægerlav ru bægerlav træfods-bægerlav parmeliaceae familie almindelig slåenlav grubet tjørnelav guldpudret skållav rynket skållav ramalinaceae familie melet grenlav tue-grenlav tue-grenlav skivelavfamilien grågrøn skivelav grågrøn skivelav brun kantskivelav kvist-kantskivelav lecanora skivelav sp stereocaulaceae familie støvlav sp støvlav sp
SKJOLDLAVORDENEN
skjoldlavfamilien brun skjoldlav hinde-skjoldlav hunde-skjoldlav liden skjoldlav tynd skjoldlav
TELOSCHISTALES
 nålelavfamilien  liden sortskivelav physciaceae familie physcia sp. skivelavsvamp sp. teloschistaceae familie mangefrugtet orangelav almindelig væggelav almindelig væggelav almindelig væggelav fjeld-væggelav fjeld-væggelav teloschistaceae sp skivelavsvamp sp
SE LABYRINTENS SVAMPE