GRÆSHOPPER

Alle kender de store insekter med de lange springben, Græshopperne. De har ufuldstændig forvandling, hvilket vil sige, at de nyklækkede unger (nymfer) ligner de voksne dyr.
Der er omkring 40 arter i Danmark. Mange af dem er svære at artsbestemme, og ofte skal man høre deres sang, for at være helt sikker. De forskellige grupper har hver deres måde at synge på. Markgræshopperne synger ved at gnide baglårene mod forvingerne, mens Løvgræshopper og Fårekyllinger frembringer lyden ved at gnide forvingerne mod hinanden.

Stor grøn Løvgræshoppe


stor grøn græshoppe
Den Store Grønne Løvgræshoppe (Tettigonia viridissima) er virkelig grøn, kan hoppe langt og den ér stor. Hannen er omkring 3 cm, og hunnen kan blive op til 6 cm lang, når læggebrodden medregnes. Den store grønne løvgræshoppe lever både af planteføde og andre insekter, bl.a. kan den let tage voksne markgræshopper. Man finder den i levende hegn, på enge, langs vejkanter, i større haver og hvor der ellers er en varieret bevoksning.
Den er udbredt på øerne, også på Samsø, men er mere sjælden i Jylland, hvor den primært træffes på østkysten.

Markgræshoppe


markgræshoppe
markgræshoppe markgræshoppe markgræshoppe
De fleste kender Markgræshoppen (Chorthippus sp.), i det mindste på sangen. Markgræshoppens sang frembringes som nævnt ved, at baglåret og forvingen gnides mod hinanden.
De færreste ved, at der herhjemme er fire arter af Markgræshopper, der rent faktisk kun kan skelnes ved sangen, og ikke på udseendet. Det drejer sig om Almindelig, Syngende, Sydlig og Jysk Markgræshoppe.
De Lever af planteføde og æggene lægges i jord eller sand på varme, tørre og solrige lokaliteter som f.eks. klitter, heder, overdrev, gamle grusgrave mm. På Samsø ses og høres de f.eks. i stort tal på overdrevsarealerne og ved grusgraven midt på øen.

Buskgræshoppe


buskgræshoppe

Hvor der er tæt vegetation kan du være heldig at se Buskgræshoppen (Pholidoptera griseoaptera). Den lever af både planter og dyr. Ikke engang andre græshoppenymfer kan føle sig sikre, når en Buskgræshoppe er i nærheden. Sangen består af korte, skarpe tik-lyde, som høres både dag og nat.
Du finder den i skovbryn, krat, levende hegn og også tit i parker og haver, hvor vores eksemplar da også er fundet.
Buskgræshoppen er vidt udbredt og almindelig på øerne, men mangler i Nord-og Vestjyllland.

buskgræshoppe