pragtbuksebi
PRAGTBUKSEBI
pragtbuksebi pragtbuksebi
Pragtbuksebien (Dasypoda hirtipes) er en af vores smukkeste og mest iøjnefaldende vilde bier. Hunnerne er nemme at kende på deres karakteristiske store, orangebrune hårbørster - bukserne - på bagbenene. Forkroppen er ligeledes kraftig lysorange behåret, mens bagkroppen er sort med smukke hvide bånd.
Pragtbuksebien samler udelukkende pollen fra planter af kurvblomstfamilien, især på de gulblomstrede som kongepen, høstborst og høgeskæg, men også på blå kurveblomster som f.eks. cikorie. De fleste korsblomstrede arter kan bruges, men bierne har deres favoritter.
Når bierne flyver, presses benene med de gule bukser ind til kroppen for at få en mere aerodynamisk form (billedet herover).
pragtbuksebi han pragtbuksebi
Hannerne (herover til venstre) er lidt mindre end hunnerne, men har også en smuk gråbrun behåring. De er slankere og har længere ben end hunnerne, og da de ikke skal samle nektar og pollen til ynglet, mangler de bagbenenes kraftige hårbørster.
pragtbuksebi
pragtbuksebi pragtbuksebi ved redehul
Pragtbuksebien anlægger sin rede i jorden på sandende områder. Redernes indgangshul ses ofte på stier og grusveje, gårdspladser, parkeringspladser og lignende steder. De yngler i kolonier, hvor der ofte kun er 10-20 cm mellem de enkelte redehuller.
Gravearbejdet er fascinerede at se på. De gravende hunner kommer ustandseligt bakkende ud fra indgangshullet med en lille sanddynge. Sandet smides 5-10 cm fra hullet, og hunnen drøner ned igen efter næste læs.
Reden kan have en op til 70 cm dyb hovedgang, hvorfra der etableres korte sidegange med yngelceller. Heri lægges æggene sammen med nektar og pollen, der udgør føden til larverne.
De flittige Buksebier herover arbejdede ihærdigt ved deres redehuller på en grusvej ved Mårup Havn.