SAMSØS NATUR

VELKOMMEN TIL SAMSØS NATUR

Samsø har en righoldig natur. Her er overdrev, enge, strandenge, moser, søer, hede, skov og kyst, hver med sit dyreliv tilknyttet. Langt de fleste arter er ganske små, men er ikke af den grund mindre interesante og spektakulære. Når vi dykker ned i denne verden, overraskes vi gang på gang af den skønhed og de vidt forskellige former og farver, som dyr, planter og svampe udviser.

Denne mangfoldighed har vi forsøgt at formidle ved at vise nogle af de fotos, vi de seneste år har taget rundt om på øen. Når vi tager ud og fotograferer, er det ret tilfældigt, hvad vi træffer på. Selv om vi løbende lægger nye fund ind (indtil videre er det blevet til 1767 forskellige arter), er og bliver denne hjemmeside ikke på nogen måde fyldelstgørende for øens fauna og flora, men vi håber den vil give et indtryk af biodiversiteten og naturens balance og sårbarhed.

Det er vores håb, at vi med Samsøs Natur kan øge interessen for naturen og dens mange skabninger, og dermed skabe større forståelse for, hvor vigtigt det er at passe på den natur, vi desværre ser mere og mere forarmet i disse år. Jo mere vi kender til den og forundres over den, des mere vil vi værne om den, og måske selv gøre noget for at forbedre vilkårene for dyre- og plantelivet. Eksempelvis i sin egen have. Vi har derfor valgt at lave en underside om, hvad du selv kan gøre i haven: Det kan du gøre!.

Vi vil også gerne opfordre til, at du tager billeder af hvad der rører sig ude i naturen, stort eller småt. Hvis du er i tvivl om hvilken art du har fotograferet, er det muligt at sende billeder ind til Naturbasen.dk (tidligere FugleogNatur.dk), der har et forum, hvor dygtige mennesker vil hjælpe med identifikationen. Det har vi benyttes os af, ligesom vi har brugt Naturbasens betegnelser mht., om en art er almindelig, relativ sjælden eller sjælden.

Vi håber, du vil tage godt imod Samsøs Natur og lade dig inspirere til at iagttage og værne om den enestående natur, vi har lige udenfor vor dør.

God fornøjelse!
Karen og Erik
SENESTE FUND

ramsløg 

cruciger lignatilis 

pachnocybe albida 

væksthussnudebille 

hulrodet lærkespore 

sterigmatobotrys macrocarpus 

anungitopsis pantellariae 

tyndstokket korkpigsvamp 
SJÆLDNE FUND

Arternes forekomst er delt op i almindelige, relativt sjældne og sjældne arter. Langt de fleste fund er naturligvis almindelige arter.
Men man kan også være heldig at finde arter, der ikke før er fundet i Danmark. Vi har fundet i alt 36 nye svampe- og svampedyrarter for Danmark .

trichia munda lille korsløber salepgøgeurt

Herover ses landets første fund af svampedyret Trichia munda . Det sad på en udgået gren i en skov på Nordsamsø.

Løbebillen Lille Korsløber (Panagaeus bipustulatus), der er sjælden herhjemme, er fundet ved et vådområde midt på øen.

Salepgøgeurt (Anacamptis morio), er ligeledes sjælden herhjemme. Om foråret kan denne smukke orkidé ses enkelte steder på øen.

SOMMERFUGLE
lille ildfugl admiral nældesommerfugl
Sommerfuglene er nok den dyregruppe, de fleste har sympati for, og er sandsynligvis de insekter, der oftest er lovsunget om i sangtekster og prosa.
For man kommer ikke uden om, at sommerfugle er tiltalende og smukke, når de flagrer fredeligt omkring en lun sommerdag. Mange har klare mønstre og farver, der i øvrigt er små vingeskæl - sommerfuglestøvet.
Vi ser sommerfugle i alle størrelser, nogle er aktive om natten andre om dagen.
SE MERE
BILLER
grøn guldbasse firebåndet blomsterbuk gåsebille
Billerne er en af de større insektgrupper, bestående af bittesmå til store, sorte til mangefarvede og kugleformede til torpedolignende individer. Uagtet dette, kan man næsten altid afgøre med et enkelt blik, at der er tale om en bille.
SE MERE
fnuk
BIER, HVEPSE OG MYRER
jordhumle stor gedehams sort slavemyre
De årevingede er en stor insektgruppe, der ikke er til at overse. Gå ud en sommerdag, og du vil se bier, hvepse eller myrer på din vej. En spændende gruppe, hvor mange kan stikke, bide eller blot flyve rundt til fryd for øjet.
Et fællestræk for de årevingede er, at de har to par vinger, hvor for- og bagvinge er koblet sammen, så de fungerer som et par.
SE MERE
FLUER & MYG
sø på samsø