jordhumle
HUMLEBIER

Agerhumle


agerhumle
Agerhumle (Bombus pascuorum) er en meget variabel art, men kan som regel kendes på det røde bryst og den stribede bagkrop.
Agerhumlen er en lille humlebi, der ofte ses på blomster med længere kronrør, da den har en relativ lang tunge, der fint når langt ind i blomsten.
Den er meget almindelig i hele landet, og ses ofte i havernes blomster, samt i skovbryn, i levende hegn og på overdrev. Den er meget almindelig i kulturlandskabet.

Stenhumle


stenhumle
En stor kulsort bi med et rødt bagparti er næsten altid en Stenhumle (Bombus lapidarius) (enkelte andre mere sjældne humlebier har dog også rød hale).
Stenhumlen hører til de korttungede humlebier (i modsætning til f.eks. Agerhumle - se ovenfor). Det betyder, de søger deres føde på planter med kort kronrør, f.eks. mælkebøtter, tidsler og andre korsblomstrede.
Stenhumlens dronning ses i det tidlige forår på jagt efter et egnet sted at etablere et bo. Det kan være i musehuller, i fuglereder eller under gamle trærødder. Her anlægges bisamfundet med arbejdere, droner og til sidst nye dronninger, der flyver ud og anlægger nye boer.
Stenhumlen er meget almindelig over hele landet, og ses oftest i haver og i skovområder.

Hushumle


hushumle
Hushumle (Bombus hypnorum) ligner Agerhumlen en del, men har en større hvid bagdel (hale).
Hushumlen ses både i skovbryn og skovlysninger, på overdrev og i det bebyggede land, ikke mindst i haver. Den etablerer boer i hule træer og i fuglereder, men også gerne under hustage og i fuglekasser.
Hushumlen har de senere år bredt sig i hele landet, og er nu almindelig.

Snyltehumler


mørk snydehumle
Snyltehumlerne ligner de øvrige humlebier, men anlægger ikke selv boer. De flyver ind i eksisterende humleboer og overtager disse ved at udnytte deres arbejdsbier til at opfoste eget afkom. Snyltehumlerne er artspecifikke, dvs. de snylter på bestemte humlebiarter. Der er 8 arter af snyltehumle herhjemme.
Mørk Jordsnyltehumle (Bombus vestalis) er parasit på Mørk Jordhumle. Den er almindelig og udbredt over hele landet, og først påvist herhjemme i 1968.

Jordhumle


Jordhumlen er en meget fotogen og tålmodig model, og nok den de fleste vil sige, er den rigtige humlebi. Vi har to arter jordhumler herhjemme: Lys Jordhumle (Bombus lucorum) og Mørk Jordhumle (Bombus terrestris). De kan være svære at kende fra hinanden og arbejderne er helt umulige at adskille på fotos.
Vi har derfor slået de to arter sammen i nedensåtende galleri. Begge arter er meget almindelige, også i haver, der har nektarrige blomster.

jordhumle jordhumle jordhumle jordhumle jordhumle jordhumle jordhumle jordhumle jordhumle jordhumle jordhumle jordhumle