GULDSMEDE

Guldsmedene er en oprindelig insektgruppe, der kan føres over 300 millioner år tilbage i tiden.
Guldsmedene er rovinsekter, der behersker luften så perfekt, at de kan fange deres bytte i luften. Ofte ses de stå stille i luften som en helikopter, for pludselig at dreje af og forsvinde i hast. De ynder at svirre omkring os i håb om, at vi skulle jage et bytte op, som de så kan overfalde.
Larverne lever i søer eller vandløb, hvor de som skrækindjagende rovdyr kaster sig over alt småt, der bevæger sig.
Foruden de store guldsmede, hvor de fire vinger står vinkelret ud fra kroppen, har vi en anden gruppe, Vandnymferne, der er mindre og finere i kropsbygningen, og som folder vingerne sammen langs bagkroppen, når de ikke flyver.
Samsø er relativ rig på guldsmedearter. Vi har det første år fotograferet 6 forskellige arter og satser på, at der kommer en del flere til efterhånden.

GULDSMEDE


blodrød hedelibel han blodrød hedelibel efteraars-mosaikguldsmed blå libel stor blåpil almindelig vandnymfe