SVAMPE

Svampene har deres eget rige, svamperiget, ligesom dyrene har dyreriget og planterne planteriget.
De over 100.000 kendte svampearter er uundværlige i den biologiske nedbrydning af organisk materiale, f.eks. døde træer, grene og blade. Svampene mangler det grønne klorofyl, som planterne danner og bruger i fotosyntesen. I stedet får de næring fra jordbunden eller fra træer, som de er i symbiose med. Endvidere snylter mange svampearter på planter og dyr.
De fleste svampe har et vidtstrakt mycelium (en slags rødder) af fine, næsten usynlige tråde, hvorigennem næringsoptagelsen foregår. Mange af arterne danner frugtlegemer (ofte med stok og hat), hvor de mikroskopiske sporer dannes.
Selv om frugtlegemerne kan have unikke farver, former og voksested, kan de være meget svære at artsbestemme. Selv om vi har svampebøger og kan finde meget på nettet, har det alligevel ofte været nødvendigt at få ekspertbistand til bestemmelserne. På Danmarks Svampeatlas indsamler man oplysninger om svampe fra hele landet. Svampeeksperterne her hjælper gerne med bestemmelsen af svære arter ud fra tilsendte billeder eller materiale. Dette har været en uvurderlig hjælp for os.
Vi blev overrasket over, hvor mange forskellige svampe, vi har kunnet finde på Samsø. Ikke mindst i Samsø Labyrinten, hvor vi fandt så mange, at de er beskrevet på en særskilt side, Labyrintens Svampe.
Vi har indtil nu registreret 1152 forskellige svampearter (herunder 32 arter laver) og 65 arter af svampedyr på Samsø.

Oversigt
Rød fluesvamp


Rød fluesvamp (Amanita muscaria) vokser både under gran og birk, oftest på mager bund i skoven. Svampen indeholder små mængder giftstof, der forårsager kvalme, opkast og hallucinationer ved indtagelse.
Det siges, at vikingerne skulle have brugt svampen hallucinogent eller euforiserende i forbindelse med at "gå bersærk" o.l. Dette betvivles i dag. Det lyder usandsynligt, at de indtog svampene før en kamp for at komme i den rette stemning. Det er vel ikke smart at være halvt bedøvet og 'høj' før en fægtekamp på liv og død.
Slægten Fluesvamp har fået sit danske navn på baggrund af, at bønderne i ældre tider brugte at smøre en grød af Rød Fluesvamp på staldvæggene, hvor den gjorde det af med mange af fluerne.
Rød Fluesvamp er meget almindelig på egnede voksesteder i hele Danmark. Vi finder den hvert år i Labyrinten.
32 NYE DANSKE SVAMPE- OG SVAMPEDYRARTER
trichia  munda
Trichia munda   (et svampedyr)

Trichotheca alba (en mikrosvamp) 
saccobolus caesariatus
Saccobolus caesariatus (et prikbæger)  
scopinella barbata
Scopinella barbata (en kødkernesvamp)  
akanthomyces aranearum
Akanthomyces aranearum (kødkernesvamp)  
dendrodochium pinastri
Dendrodochium pinastri (en gyldenkerne)  
licea operculata
Licea operculata (et svampedyr)  
sporidesmium larvatum
Sporidesmium larvatum (en tyksæksvamp) 
ophiobolus ponticus
Ophiobolus ponticus (en tyksæksvamp)  
melanospora simplex
Melanospora simplex (en næbkerne)  
aulographum hederae
Aulographum hederae (en sæksvamp)  
hydropisphaera erubescens
Hydropisphaera erubescens (en gyldenkerne)  
capronia spinifera
Capronia spinifera (en tyksæksvamp)  
dactylella sp.
Dactylella sp. (en voksskive)  
rodwayella haematoidea
Rodwayella haematoidea (en gulskive)  
hyaloscypha japonensis
Hyaloscypha japonensis (en klarskive)  
acanthostigma scopulum
Acanthostigma scopulum (en krukkesvamp)  
Anungitopsis pantellariae
Anungitopsis pantellariae (en sæksvamp)  
alternaria atra
Alternaria atra (en sæksvamp)  
camposporium cambrense
Camposporium cambrense (en sæksvamp)  
morrisographium ulmi
Morrisographium ulmi (en sæksvamp)  
Sterigmatobotrys macrocarpus
Sterigmatobotrys macrocarpus 
Coniochaeta malacotricha
Diderma umbilicatum (Et svampedyr) 
Sterigmatobotrys macrocarpus
Monochaetia monochaeta 
Sterigmatobotrys macrocarpus
Sporidesmium altum 
Pisorisporium cymbiforme
Pisorisporium cymbiforme 
Coniochaeta malacotricha
Coniochaeta malacotricha 
Coniochaeta malacotricha
Sphaerulina frondicola 
Pachnocybe albida
Pachnocybe albida 
Bloxamia bohemica
Bloxamia bohemica 
Cruciger lignatilis
Cruciger lignatilis 
Arthrinium curvatum var. minus
Arthrinium curvatum var. minus 

Man kan være heldig at finde svampe- og svampedyrarter, der ikke før er fundet herhjemme.
Herover ses 32 arter, vi har fundet på Samsø, og som ikke før var rapporteret fra Danmark.
Fundene blev sendt ind til eksperterne på Danmarks Svampeatlas for at sikre korrekt bestemmelse.Samsøs svampe


Vis alle svampe
Labyrintens svampe
Laver


Oversigt


Ametysthatte
Barkhatte
Barkhinde
Blækhatte
Bovister
Bredblad
Bruskbolde
Bruskhatte
Bævresvampe
Bævretop 1
Bævretop 2
Champignoner
Cinnobersvamp
Dansehat
Duftpigsvamp
Epaulethatte
Fagerhatte
Fladhatte
Flammehatte
Fluesvampe
Fløjlsfod
Fnughatte
Foldhatte
Fontænehat
Frynseskiver
Frynsesvampe
Glanshatte
Gråskiver
Guldgaffel
Gulhatte
Gyldenblad
Hekseringhatte
Hjelmhatte
Hjulhatte
Honningsvamp
Hovporesvampe
Huesvampe
Ildporesvamp
Kalkskind
Kantarel, Orange-
Kantareller
Keglehat
Kløvblad
Knaphat
Koglehatte
Koralsvampe
Korkhatte
Krukkesvamp
Krusblad
Kulbær
Kulskorpe
Kæmpepore-
svampe
Kødkernesvampe
Kødporesvampe
Køllesvampe
Lakporesvampe
Læderporesvampe
Lædersvampe
Løghatte
Meldug
Melhatte
Mugsvampe
Munkehatte
Musseron
Mosnavlehatte
Muslingesvampe
Mælkehatte
Mørkhatte
Netbladhat
Navlesvamp
Orangeskive
Parasolhatte
Parykhatte
Pigsvamp
Poresvampe
Posesvamp
Prikbæger
Pælerodshatte
Rabarberhat
Ridderhatte
Rodfordærver
Rustsvampe
Rødblad
Rørhatte
Rørkølle
Sandporesvamp
Silkehatte
Skimmelsvampe
Skyggehatte
Skægtrøfler
Skælhatte
Skærmhatte
Skønpig
Skørhatte
Slimrørhatte
Slimslør
Slørhatte
Sneglehatte
Snyltekøller
Snylteskorper
Sodporesvampe
Spejlporesvamp
Stenmorkler
Stinksvampe
Stjernebold
Stråhat
Stødsvampe
Støvbolde
Svovlhatte
Tandsvampe
Tjæreporesvampe
Tragthatte
Troldhat
Troldkøller
Trompetsvamp
Trævlhatte
Trådkøller
Tømmersvampe
Tøndersvamp
Tåreblad
Tåresvampe
Viftesvampe
Vokshatte
Voksskind
Væbnerhatte
Ørebæger
Østershatte
Åresvamp
Til toppen af oversigten