tidselsommerfugl
TIDSELSOMMERFUGL
tidselsommerfugl tidselsommerfugl tidselsommerfugl tidselsommerfugl tidselsommerfugl tidselsommerfugl
Invasionen i 2019 af Tidselsommerfugle (Vanessa cardui) startede allerede i maj måned og fortsatte til hen på sommeren. De kom hertil fra Nordafrika, Mellemøsten og Arabien, enkeltvis eller i flokke. Flokkene blev større efterhånden som de rejste nordpå gennem Europa. Invasion af tidselsommerfugle forekommer med jævne mellemrum, men denne gang var den usædvanlig stor.
Når sommerfuglene er fremme, begynder de straks at yngle, og snart ses deres larver overalt. Ikke kun i tidsler men også i en lang række andre planter, ikke mindst i haverne. Den nyudklækkede generation af tidselsommerfugle er meget mere klare i farverne og vingerne er ikke så slidte, som de sommerfugle, der har taget den lange flyvetur gennem Europa. Den øverste række billeder herover er tidselsommerfugle, der er trukket her til landet, mens den nederste række er individer, der er udklækket herhjemme. Forskellen ses tydeligt.
Men intet varer jo evigt.Tidselsommerfugle kan ikke tåle frost, så hen på efteråret begynder størstedelen af de nyklækkede individer at trække sydpå. De få, der når frem i live, vil starte en ny cyklus i sydens varme.
tidselsommerfugl tidselsommerfugl
Undersiden af Tidselsommerfuglenes vinger er utrolig smukke. De fremstår med brogede felter omgivet af hvide årer og tegninger. Bagvingernes rand prydes af fem øjepletter. Sommerfuglen sidder ofte med sammenklappede vinger i hvilestilling, så undersidens mønster let kan betragtes.
tidselsommerfugl tidselsommerfugl tidselsommerfugl
Tidselsommerfuglen lægger sine æg enkeltvis i toppen af forskellige planter, ofte i tidsler. Larverne, der kommer ud af æggene, æder løs af værtsplanten. Under hudskifte danner larven et tæt skjul af blade, som den spinder sammen. Efterhånden som larven vokser sig større, laver den nye og større skjul. Til sidst forpupper den sig, og to uger efter bryder den fuldt færdige tidselsommerfugl ud.