snyltehveps
SNYLTEHVEPSE

Stor Sabelhveps


Stor Sabelhveps (Rhyssa persuasoria) er Danmarks største snyltehveps. Når hunnen skal lægge æg, søger den hen til gamle udgåede nåletræer. Her leder den efter træhvepselarver, der sidder inde i træet. Det er muligvis duften af specielle svampe i træet, der afslører træhvepsens larve. Når en træhvepselarve er lokaliseret, borer sabelhvepsen sin lange, tynde læggebrod ind i træet og lægger et æg ved larven. Det kan tage flere timer at bore brodden ind i træet. Når sadelhvepsens larve klækkes, søger den straks hen til træhvepselarven og begynder at æde den. Året efter gnaver sadelhvepsen sig ud af træet og det hele kan begynde forfra.
I videoen herover ses en hun søge efter tegn på træhvepselarver i en høj stub af Normannsgran i Labyrinten. Der var dog tilsyneladende ingen gevinst denne gang.

Ichneumon stramentor


ichneumon stramentor snyltehveps

Ichneumon stramentor tilhører den parasitiske snyltehvepsefamilie Ichneumonidae, der snylter på sommerfuglelarver.

ichneumon sp. snyltehveps

Ichneumoniner er ofte store og farverige insekter.

Andre snyltehvepse


Det er som nævnt et overordentligt stort arbejde at artsbestemme de fleste snyltehvepse. Det er virkeligt et arbejde for eksperter, der i de fleste tilfælde må have fat i dyrene og undersøge dem i mikroskop. Vi har kun fået bestemt ganske få, og har derfor valgt at vise et galleri af nogle af de snyltehvepse, vi har fotograferet. Bemærk hvor farverige og forskellige de kan være.

snyltehveps snyltehveps snyltehveps snyltehveps snyltehveps snyltehveps Stenichneumo culpator snyltehveps snyltehveps snyltehveps snyltehveps