bredpander
BREDPANDER

Kommabredpande


kommabredpande
kommabredpande
Kommabredpande (Hesperia comma) lever på tørre, sandede strandoverdrev og kystskrænter. Den har tidligere været udbredt i hele landet, men er nu helt forsvundet fra Sjælland, Lolland, Falster, Fyn og det meste af Jylland. Den er stadig i tilbagegang, men er i følge Danske Dagsommerfugle (Michael Stoltze) stadig temmelig hyppig på Samsø. Vi har været heldige at se den i Stavns Fjord-området.

Stor Bredpande


stor bredpande
stor bredpande
Stor Bredpande (Ochlodes sylvanus) er almindelig i skovbryn og langs skovveje, men også i mere åbent terræn som enge og overdrev. Den er almindelig og udbredt over hele landet, og på Samsø ses den oftest på overdrevsarealerne på Nordøen, omkring Stavns Fjord og i Brattingborg Skov.

Stregbredpande


stregbredpande stregbredpande stregbredpande
Stregbredpande (Thymelicus lineola) ses ofte i højsommeren på arealer med højt græs og rigeligt blomsterflor. De flyver ret hurtigt og opsøger alle slags nektarrige blomster, og holder sig ikke tilbage for plantearter med dybe kronrør (som blåhat, knopurt og tidsler), som de let kan trænge ned i med deres lange snabler.
Stregbredpande er fundet over hele landet, pånær enkelte småøer. Den er almindelig på Samsøs blomsterrige arealer.

Skråstregbredpande


skråstregbredpande skråstregbredpande skråstregbredpande
Skråstregbredpande (Thymelicus sylvestris) findes på de samme naturtyper som Stregbredpande, og de to arter kan være svære at skelne fra hinanden. Et sikkert kendetegn er dog, at Skråstregbredpanden har gul-orange spidser på undersiden af følehornene, mens de er sorte hos Stregbredpanden.
Skråstregbredpande er meget almindelig i Jylland og på Fyn, men mangler totalt (dog to fund i hhv. 1915 og 1988) øst for Storebælt. På Samsø er den ret almindelig og fundet på hele øen.