spanskgrøn bredblad

LABYRINTENS SVAMPE

Vi har indtil videre fundet næsten 75 forskellige arter af svampe i Samsø Labyrinten. Lige fra de bittesmå priksvampe til den mægtige Carl Johan. Overalt vælter de op af jorden og vokser på og ud af udgåede stammer. Alt sammen på grund af den måde, Labyrinten bliver vedligeholdt på.
Lige fra starten er det træ, der bliver fældet og skåret ned, forblevet i Labyrinten - som flis eller grene på jorden, som brændestabler eller som opretstående, udgåede stammer. I hvert tilfælde giver det grobund for forskellige svampe - derfor den store artsrigdom. Mange svampe er tilknyttet Nordmannsgran, mens andre igen er afhængige af løvtræer. Derfor forventer vi at se endnu flere arter med årene, efterhånden som løvtræshækkene bliver ældre. Jo større variation af træer og forskelligheden i drift og vedligehold, desto flere svampearter. Det er den simple opskrift på et sandt svampeeventyr!
Vi har fundet flere sjældne og relativt sjældne arter og mange, som ikke tidligere er registreret på Samsø. De mest spektakulære har vi skrevet en lille historie om, mens andre med foto giver et indblik i Labyrintens svamperigdom. De svampe, vi kender navn på, er oplistet nedest og er illustreret på hovedsiden.
Vi ønsker rigtig god tur i den labyrintiske svampeverden!

Kæmpe-Stenmorkel


kæmpe-stenmorkel
kæmpe-stenmorkel
Karen fortæller:
Det var da noget af en svamp, tænkte jeg, første gang, jeg nærmest faldt over denne usædvanlige svamp i Labyrinten. Mægtig, forvredet og fast stod Kæmpe-Stenmorklen (Gyromitra gigas) der i græsset ved stien.
Det var i 2015, vi så dette ene eksemplar.
kæmpe-stenmorkel
Flere år gik, før den igen dukkede op med hele 11 frugtlegemer tæt ved.
Og så året efter, i 2020, fandt vi 2 mindre eksemplarer 70 meter fra det oprindelige sted.
Jo, den er sjælden, denne Kæmpe Stenmorkel. Ifølge Danmarks Svampeatlas kun registreret 7 andre steder i landet.

Purpur-Champignon


purpur-champignon
Med sin lidt usædvanlige røde hatfarve tiltrak denne svamp vores opmærksomhed hver gang, vi gik forbi. Den stod der lidt borte fra stien og gjorde egentlig ikke meget væsen af sig. Og dog! Der var kun fem eksemplarer på stedet, og vi så den ingen andre steder. Vi måtte undersøge den lidt nøjere og sendte fotos til Danmarks Svampeatlas. Her bestemte eksperterne den til at være Purpur-Champignon (Agaricus porphyrizon), som er en forholdsvis sjælden svamp i Danmark. Den er da også kun registreret det ene sted på Samsø – i Labyrinten.

Tåge-Tragthat og dens snylter


tåge-tragthat tåge-tragthat
tåge-tragthat tåge-tragthat
tåge-tragthat tåge-tragthat tåge-tragthat
tåge-tragthat tåge-tragthat
En af mange spændende historier om svampe i Labyrinten, er den om Tåge-Tragthatte (Clitocybe nebularis) og de Snyltende Posesvampe (Volvariella surrecta). Men først lidt om de to svampearter. Tåge-Tragthat er en meget stor, kødfuld tragthat med tætte, nedløbende lameller og en lidt parfumeret lugt (se de 4 øverste billeder). Den vokser typisk i store hekseringe og er meget almindelig i Danmark.
Snyltende Posesvamp er en mellemstor, silkefibret, hvid svamp siddende i en tyk, hvid pose (ses på de 3 billeder på højkant). Den er helt unik på den måde, at den kun vokser på frugtlegemer af Tåge-Tragthat.
Vi fandt ud af, at Snyltende Posesvamp er sjælden og satte os for at undersøge de mange hekseringe af Tåge-Tragthat i Labyrinten. Og sikke da et arbejde, vi kom ud på! Vi fandt 36 større og mindre hekseringe, hvoraf hele 10 var ‘angrebet’ af snyltesvampen. Den største omfattede 250 tragthatte og 70 snyltesvampe!
Vi fulgte dem hele efteråret, hvor bestandene til sidst blev skrabet godt igennem af fasaner på jagt efter smådyr.
Sjælden er den Snyltende Posesvamp i Danmark, men ikke i Samsø Labyrinten!

UDVALG AF LABYRINTENS SVAMPE


hvid ridderhat huesvamp huesvamp blødende huesvamp almindelig stinksvamp krystal-støvbold sortagtig støvbold spiselig rørhat randbæltet hovporesvamp blågrøn bredblad spanskgrøn bredblad foldhat rød fluesvamp grøn fluesvamp gulhvid champignon brunstænket hekseringshat almindelig østershat urte-filthat almindelig rabarberhat hojstokket tåreblad foranderlig stilkporesvamp bævretand spiselig rørhat purpur-væbnerhat hunde-stinksvamp brun ørebæger bruskbold sp. champignon enlig svovlhat gran-silkehat grenet stødsvamp gråhvid melhat gulhvid champignon gyldengrå munkehat håret læderporesvamp kanelslørhat rødmende fluesvamp sodfarvet skærmhat sveden sodporesvamp sværtende skørhat vellugtende tragthat violet ametysthat violet hekseringshat labyrint-tandsvamp
REGISTREREDE SVAMPEARTER I SAMSØ LABYRINTEN
Almindelig Guldgaffel (Calocera viscosa)
Almindelig Judasøre (Auricularia auricula-judae)
Almindelig Orangekantarel (Hygrophoropsis aurantiaca)
Almindelig Rabarberhat (Chlorophyllum olivieri)
Almindelig Rødært (Lycogala epidendrum)
Almindelig Stinksvamp (Phallus impudicus)
Almindelig Tåresvamp (Dacrymyces stillatus)
Almindelig Violporesvamp (Trichaptum abietinum)
Almindelig Østershat (Pleurotus ostreatus)
Bitter Kødporesvamp (Amaropostia stiptica)
Blødende Huesvamp (Mycena haematopus)
Blødende Lædersvamp (Stereum sanguinolentum)
Blålig Kødporesvamp (Postia caesia)
Bredsporet Foldhat (Helvella levis)
Brun Skælrørhat (Leccinum scabrum)
Brun Ørebæger (Otidea bufonia)
Brunstokket Rørhat (Imleria badia)
Brunstænket Hekseringshat (Paralepista flaccida)
Bruskhat (Scleroderma sp.)
Bævretand (Pseudohydnum gelatinosum)
Enlig Svovlhat (Hypholoma marginatum)
Fliget Frynsesvamp (Thelephora terrestris)
Foranderlig Stilkporesvamp (Cerioporus varius)
Gran-Koralsvamp (Phaeoclavulina eumorpha)
Gran-Silkehat (Leucoagaricus nympharum)
Grenet Stødsvamp (Xylaria hypoxylon)
Grøn Fluesvamp (Amanita phalloides)
Gråhvid Melhat (Clitopilus prunulus)
Gul Tømmersvamp (Coniophora puteana)
Gulhvid Champignon (Agaricus sylvicola)
Gyldengrå Munkehat (Melanoleuca cognata)
Hinde-Skjoldlav (Peltigera hymenina)
Huesvamp (Mycena sp.)
Hunde-Stinksvamp (Mutinus caninus)
Hvid Ridderhat (Tricholoma stiparophyllum)
Højstokket Støvbold (Lycoperdon excipuliforme)
Højstokket Tåreblad (Hebeloma velutipes)
Håret Lædersvamp (Stereum hirsutum)
Illosporiopsis christiansenii (Illosporiopsis christiansenii)
Kanel-Slørhat (Cortinarius cinnamomeus)
Keglestokket Fladhat (Rhodocollybia butyracea)
Krystal Støvbold (Lycoperdon perlatum)
Kæmpe-Stenmorkel (Gyromitra gigas)
Kødkerne (Trichoderma sp.)
Labyrint-tandsvamp (Xylodon subtropicus)
Manddraber-Mælkehat (Lactarius necator)
Muslingesvamp (Crepidotus sp.)
Pandbæltet Hovporesvamp (Fomitopsis pinicola)
Prikbæger (Ascobolus sp.)
Puppe-Snyltekølle (Cordyceps militaris)
Purpur Væbnerhat (Tricholomopsis rutilans)
Purpur-Champignon (Agaricus porphyrizon)
Rodfordærver (Hererobasidion sp.)
Rosa Snylteskorpe (Hypomyces rosellus)
Rosabladet Silkehat (Leucoagaricus leucothites)
Rynket Troldkølle (Clavulina rugosa)
Rynket Tåresvamp (Dacrymyces lacrymalis)
Rød Fluesvamp (Amanita muscaria)
Rødmende Fluesvamp (Amanita rubescens)
Skamløs Champignon (Agaricus impudicus)
Snyltende Posesvamp (Volvariella surrecta)
Sodfarvet Skærmhat (Pluteus cervinus)
Sortagtig Støvbold (Lycoperdon nigrescens)
Spanskgrøn Bredblad (Stropharia aeruginosa)
Spiselig Rørhat - Karl Johan (Boletus edulis)
Stilket Tåresvamp (Dacrymyces capitatus)
Støvende Kødporesvamp (Oligoporus ptychogaster)
Sveden Sodporesvamp (Bjerkandera adusta)
Sværtende Skørhat (Russula nigricans)
Tue-Grenlav (Ramalina fastigiata)
Udbredt Stenmorkel (Gyromitra ancilis)
Vellugtende Tragthat (Clitocybe fragrans)
Violet Ametysthat (Laccaria amethystina)
Violet Hekseringshat (Lepista nuda)
Æggegul Kødkerne (Trichoderma aureoviride)
Æsel-Ørebæger (Otidea onotica)