SVAMPE

Svampene har deres eget rige, svamperiget, ligesom dyrene har dyreriget og planterne planteriget.
De over 100.000 kendte svampearter er uundværlige i den biologiske nedbrydning af organisk materiale, f.eks. døde træer, grene og blade. Svampene mangler det grønne klorofyl, som planterne danner og bruger i fotosyntesen. I stedet får de næring fra jordbunden eller fra træer, som de er i symbiose med. Endvidere snylter mange svampearter på planter og dyr.
De fleste svampe har et vidtstrakt mycelium (en slags rødder) af fine, næsten usynlige tråde, hvorigennem næringsoptagelsen foregår. Mange af arterne danner frugtlegemer (ofte med stok og hat), hvor de mikroskopiske sporer dannes.
Selv om frugtlegemerne kan have unikke farver, former og voksested, kan de være meget svære at artsbestemme. Selv om vi har svampebøger og kan finde meget på nettet, har det alligevel ofte været nødvendigt at få ekspertbistand til bestemmelserne. På Danmarks Svampeatlas indsamler man oplysninger om svampe fra hele landet. Svampeeksperterne her hjælper gerne med bestemmelsen af svære arter ud fra tilsendte billeder eller materiale. Dette har været en uvurderlig hjælp for os.
Vi blev overrasket over, hvor mange forskellige svampe, vi har kunnet finde på Samsø. Ikke mindst i Samsø Labyrinten, hvor vi fandt så mange, at de er beskrevet på en særskilt side, Labyrintens Svampe.


Rød fluesvamp


Rød fluesvamp (Amanita muscaria) vokser både under gran og birk, oftest på mager bund i skoven. Svampen indeholder små mængder giftstof, der forårsager kvalme, opkast og hallucinationer ved indtagelse.
Det siges, at vikingerne skulle have brugt svampen hallucinogent eller euforiserende i forbindelse med at "gå bersærk" o.l. Dette betvivles i dag. Det lyder usandsynligt, at de indtog svampene før en kamp for at komme i den rette stemning. Det er vel ikke smart at være halvt bedøvet og 'høj' før en fægtekamp på liv og død.
Slægten Fluesvamp har fået sit danske navn på baggrund af, at bønderne i ældre tider brugte at smøre en grød af Rød Fluesvamp på staldvæggene, hvor den gjorde det af med mange af fluerne.
Rød Fluesvamp er meget almindelig på egnede voksesteder i hele Danmark. Vi finder den hvert år i Labyrinten.
NYE DANSKE SVAMPE- OG SVAMPEDYRARTER
trichia munda trichotheca alba saccobolus caesariatus scopinella barbata akanthomyces aranearum dendrodochium pinastri

Man kan være heldig at finde svampe- og svampedyrarter, der ikke før er fundet herhjemme.
Herover ses 6 arter, vi har fundet på Samsø, og som ikke før var rapporteret fra Danmark:
Trichia munda (et svampedyr), Trichotheca alba (en mikrosvamp), Saccobolus caesariatus (et prikbæger), Scopinella barbata (en kødkernesvamp), Akanthomyces aranearum (en kødkernesvamp) og Dendrodochium pinastri (en gyldenkerne).
De 6 fund blev sendt ind til eksperterne på Danmarks Svampeatlas, for at de kunne bestemmes korrekt.

SAMSØS SVAMPE


BASIDIESVAMPE (BASIDIOMYCOTA)
ATHELIALES
barkhindefamilien athelopsis glaucina athelopsis glaucina athelopsis glaucina
BÆVRESVAMPORDENEN
bævresvampfamilien gul bævresvamp gul bævresvamp gul bævresvamp hyaloriaceae familie klar bævretop myxarium hyalinum
BØRSTESVAMPORDENEN
børstesvampfamilien stiv ruslædersvamp almindelig sandporesvamp skorpe-ildporesvamp rustbrun ildporesvamp bøge-spejlporesvamp ege-spejlporesvamp elle-spejlporesvamp mosnavlehatfamilien finstokket mosnavlehat orange mosnavlehat ruslædersvampfamilien blomme-ildporesvamp tandsvampfamilien grovtandet kalkskind hvid tandsvamp hvid tandsvamp labyrint-tandsvamp tandsvamp sp tandsvamp sp tandsvamp sp
CHAMPIGNONORDENEN
høsletsvamp krusblad krusblad krusblad bredbladfamilien blågrøn bredblad spanskgrøn bredblad halvkugleformet bredblad almindelig agerhat fastkødet agerhat mørk agerhat tidlig agerhat enlig svovlhat gran-svovlhat gran-svovlhat slank svovlhat svovlhat sp knippe-svovlhat fibret flammehat plettet flammehat plettet flammehat flammehat sp knaphat sp. grøngul skælhat krumskællet skælhat kul-skælhat rødbrun stråhat rødbrun stråhat bruskhatfamilien børstefod elledans-bruskhat gulhvid huesvamp hjul-bruskhat hjul-bruskhat koglebruskhat vedbend-bruskhat champignonfamilien champignon sp gulhvid champignon karbol-champignon kobberbrun champignon kobberbrun champignon kyst-champignon mark-champignon prægtig champignon skamløs champignon skamløs champignon purpur-champignon vej-champignon stor blod-champignon kliddet grynhat almindelig rabarberhat stor kæmpeparasolhat mark-kæmpeparasolhat puklet kæmpeparasolhat kastaniebrun parasolhat gulfnugget parasolhat hvid parasolhat stinkende parasolhat gran-silkehat gran-silkehat rosabladet silkehat rosabladet silkehat stor parykhat stor parykhat flad støvbold skællet støvbold skællet støvbold krystal-støvbold krystal-støvbold mark-støvbold sortagtig støvbold højstokket støvbold højstokket støvbold blygrå bovist sortagtig bovist okkergul grynhat krukkesvamp krukkesvamp krukkesvamp redesvamp chromocyphellaceae muslingeskål fluesvampfamilien høj fluesvamp rød fluesvamp rød fluesvamp rødmende fluesvamp grøn fluesvamp Amanita phalloides var. alba - grøn fluesvamp - hvid variant brun kam-fluesvamp brun kam-fluesvamp porfyr-fluesvamp kugleknoldet fluesvamp kugleknoldet fluesvamp var alba kugleknoldet fluesvamp var citrina fnughatfamilien kliddet fnughat glanshatfamilien almindelig glanshat almindelig glanshat høj glanshat ring-glanshat gulhatfamilien almindelig gulhat ring-dansehat keglehat sp huesvampfamilien toppet huesvamp toppet huesvamp blødende huesvamp gulmælket huesvamp hemimycena mauretanica var mauretanica hvidmælket huesvamp hvidmælket huesvamp klæbrig huesvamp mælkehvid huesvamp grågul huesvamp gulstokket huesvamp klor-huesvamp mangestribet huesvamp plæne-huesvamp oliven-huesvamp orange huesvamp orangeægget huesvamp pudret huesvamp pudret huesvamp rosa huesvamp rødmælket huesvamp trådfin huesvamp huesvamp sp huesvamp sp huesvamp sp huesvamp sp huesvamp sp kliddet epaulethat mild epaulethat hydnangiaceae familie violet ametysthat rød ametysthat stor ametysthat brusk-vokshat cinnober-vokshat eng-vokshat gul vokshat kegle-vokshat kegle-vokshat kegle-vokshat mønje-vokshat papegøje-vokshat papegøje-vokshat slimet vokshat snehvid vokshat stinkende vokshat voksgul vokshat hygrophoraceae familie køllefod elfenbens-sneglehat frost-sneglehat sneglehat sp stød-gyldenblad hængeskåle-familien purpurlædersvamp knoldtrøffelfamilien knippe-tåreblad kløvbladfamilien kløvblad kløvblad køllesvampfamilien abrikos-køllesvamp eng-køllesvamp gulgrå køllesvamp mangegrenet køllesvamp orangegul køllesvamp stjernegul køllesvamp lyophyllaceae familie rosa fagerhat  vårmusseron mørkhatfamilien candolles mørkhat grædende mørkhat hvidlig mørkhat lysstokket mørkhat mørkhat sp mørkhat sp mørkhat sp almindelig blækhat bredsået blækhat dunstokket blækhat glimmer-blækhat glimmer-blækhat pjusket blækhat pjusket blækhat ring-blækhat skade-blækhat storsporet hjulhat niaceae familien almindelig læderskål knippe-læderskål grå frynserede grå frynserede lille hængeskål olivenhatfamilien bestøvlet fladhat bleg fladhat horngrå fladhat keglestokket fladhat knippe-fladhat knippe-fladhat løv-fladhat plettet fladhat plettet fladhat trådstokket fladhat gren-bruskhat gren-bruskhat lille løghat stor løghat stor løghat physalacriaceae familie bøgeblads-bruskhat knoldfodet honningsvamp køllestokket honningsvamp køllestokket honningsvamp mørk honningsvamp mørk honningsvamp ægte honningsvamp gul fløjlsfod gul fløjlsfod var. velutipes pile-fløjlsfod pile-fløjlsfod poppel-fløjlsfod almindelig pælerodshat almindelig pælerodshat sommer-koglehat sommer-koglehat porotheleaceae familie kvist-huesvamp ridderhatfamilien birke-ridderhat birke-ridderhat gulplettet ridderhat hvid ridderhat jordfarvet ridderhat slør-ridderhat sveden ridderhat svovl-ridderhat svovl-ridderhat tør ridderhat ægte ridderhat kæmpe-tragtridderhat plejadeskål lille fontænehat bleg hekseringshat brunstænket hekseringshat marmoreret hekseringshat plettet hekseringshat spinkel hekseringshat violduftende hekseringshat violet hekseringshat rødbrun navlehat bredbladet væbnerhat purpur-væbnerhat purpur-væbnerhat melanoleuca diverticulata munkehat sp gyldengrå munkehat rufodet munkehat almindelig tragthat anis-tragthat eng-tragthat tåge-tragthat løv-tragthat grå tragthat vellugtende tragthat lysfiltet barkhat mørkfiltet barkhat tæpperør silke-lighat slørhuesvamp slørhuesvamp rødbladfamilien bæltet rødblad duftende rødblad muslinge-rødblad roedblad sp rødblad sp. rødblad sp. gråhvid melhat skæv melhat kødfarvet troldhat skærmhatfamilien høj posesvamp snyltende posesvamp gråfibret skærmhat savsmulds-skærmhat savsmulds-skærmhat sodfarvet skærmhat skærmhat sp slørhatfamilien champignonagtig slørhat cinnoberbladet slørhat cortinarius emollitoides grønkødet slørhat gulfnugget slørhat i bred forstand hvidfnugget slørhat høj slørhat kanel-slørhat brunslimet slørhat cortinarius trivialis i bred forstand kastaniebrun slørhat lysviolet slørhat pelargonie-slørhat pelargonie-slørhat violetrandet slørhat cinnoberskællet slørhat slørhat sp slørhat sp kær-hjelmhat plæne-hjelmhat randbæltet hjelmhat træflis-hjelmhat træflis-hjelmhat hjelmhat sp højstokket tåreblad lerbrun tåreblad pælerods-tåreblad sødtduftende tåreblad trævlhatfamilien agardhs trævlhat almindelig trævlhat bittersød trævlhat bleg trævlhat fnugget trævlhat gulbladet trævlhat i bred forstand lillabladet trævlhat plæne-trævlhat roeknoldet trævlhat rødmende trævlhat laset trævlhat almindelig muslingesvamp blød muslingesvamp forskelligformet muslingesvamp gul muslingesvamp skålformet muslingesvamp muslingesvamp sp blegrosa grynskælhat enlig skyggehat skæv skyggehat trådkøllefamilien aske-trådkølle liden trådkølle liden trådkølle liden trådkølle rødstokket trådkølle pibet rørkølle pibet rørkølle trådagtig rørkølle tubariaceae familie bleg fnughat østershatfamilien almindelig østershat almindelig østershat almindelig østershat urte-filthat
SE FLERE BASIDIESVAMPE